لیترشمار دو اینچ

26,500,000 ریال

 • اندازه ورودی: ۱٫۵ ” و ۱ اینچ
 • رقم شمارش: ۴ رقم (برگشت به ۰) ، ۸ رقم (تجمع).
 • جریان: ۱۰ ~ ۱۸۰L / min
 • نوع: سری ۸۰۰ C متر
 • نرخ جریان: ۳۰-۶۰ لیتر در دقیقه
 • توتالایزر: ۰-۹۹۹۹۹۹ لیتر
 • دقت: ۱٪
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • فشار حداکثر: ۵۰ PSI / 3 Bar
 • رسانه های کاربردی: نفت سفید ، دیزل ، بنزین
 • کل لیتر ۷ رقمی

2 در انبار