پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7-300/6-IR تکفاز

102,850,000 ریال

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7-300/6-IR تکفاز
  • پمپ طبقاتی ۳ اسب
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی