پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5SV-300/10T-IR سه فاز

172,040,000 ریال

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U5SV-300/10T-IR سه فاز
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی