پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7SV-400/8T-IR سه فاز

195,580,000 ریال

  • پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ایرانی بدنه استیل U7SV-400/8T-IR سه فاز
  • مخصوص دیگ بخار وبوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی